trị ho cho trẻ

Kinh nghiệm trị ho cho trẻ dưới 5 tuổi tốt nhất

1w

Ho có đàm: phản xạ ho trong trường hợp này giúp đẩy đàm ra khỏi cổ họng vì có thể trẻ bị viêm phế quản